حریم خصوصی

احترام به حریم خصوصی شما برای ما بسیار اهمیت دارد.

وقتی از سرویس ما استفاده می کنید با ارائه اطلاعاتتان به ما اعتماد می کنید و ما نهایت سعیمان را در محافظت از اطلاعات شما به کار بسته ایم تا شما با آسودگی خاطر در مجموعه ما فعالیت کنید.

اطلاعات شما نظیر آدرس ایمیل، سال تولد، قد، وزن، میزان درآمد و ... فقط برای آشنایی با شما و پیدا کردن شخص مناسب برای شما مورد نیاز است و هیچ گونه استفاده دیگری از آن نخواهد شد.

برای مشاهده لیست خانم ها و آقایانی که تمایل به ازدواج موقت دارند مراحل در سایت را طی کنید